در ارتباط زناشویی ،زن و مرد هر دو برای رسیدن به لذت باید همکاری کنند. نیازهای یکدیگر را برطرف نمایند. در خیلی مواقع بیشتر به نقش زن پرداخته شده در حالی که مرد با رفتار درست خود در رابطه ی زناشویی می توند باعث شوند همسرش احساس لذت بیشتری کرده و شریک جنسی مناسب تری گردد.

او خدایى است که (همه) شما را از یک فرد آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد، تا در کنار او بیاساید. سپس هنگامى که با او آمیزش کرد، حملى سبک برداشت، که با وجود آن، به کارهاى خود ادامه مى‏داد.(اعراف -۱۸۹ )

 

ملاعبه کردن

ملاعبه یعنی: بازی کردن  در روابط جنسی به معنای بازی با اعضای جنسی زن می باشد.

تحریک جنسی زن قبل از دخول، امر لازمی است. همه زن، نقطه تحریک جنسی ویژه ای دارد. یکی از نوازش ملایم سینه ها خوشش می آید، دیگری از آغوش و تنگ در بغل گرفتن . لمس اعضای تناسلی (فرج ومهبل) نیز در برخی دیگر محرک عمل است .هر مردی باید نقاط شهوی ویژه زن خود را یافته، قبل از دخول به نوازش آنها بپردازد. برخی اعمال و تماس زود گذر دهی تناسلی مثل بوسه دام های آمیزشی یکدیگر نیز طبیعی به حساب می آید. برخی زنها از عوامل روی بیشتر از ملامسه و تحریکات فیزیکی لذت می برند. بی جملات عشقی و تعریف از زیبایی واظهار علاقه بیش از حد سبب آمادگی جنسی برخی از ایش می شود (دستنی های زناشویی ،موحدی، ص ۱۹۵).

همسر

امام رضا (ع): آمیزش با زن نکن مگر این که با او بازی کنی و زیاد بازی کن،وسینه هایش را بفشار، وقتی این کار را جام می دهی، شهوت براو غالب می شود وآبش جمع می شود، واین بد جهت است که آبش از پستش خارج می شود وپس از آن آثار شهوت در چهره اش وچشمش آشکار می گردد و او به تو میل پیدا می کند هم طوری که تو به او میل داری( مستدرک‏الوسائل ج : ۱۴ ص : ۲۲۱)

 

بافت پست ها خاصیت نعوظی یا راست شونده دارد و در پاسخ به تحریک جنسی یا دمای سرد ، برجسته و راست می شود. حساسیت رشته های عصبی در پست ها با سطح هورمونی ونوسات این سطح به هنگام قاعدگی و یا بارداری رابطه دارد. تعداد پایه های عصبی یا اعصاب حساس به لمس وتحریک در پست ها ی بزرگ وکوچک تفاوت چندی با یکدیگر ندارد (زندگی جنسی زن دکتر محمد رضا نیکخواه ص۳۳،۱۳۸۰)

 

 علی بن جعفر از امام موسی کاظم (ع) از مردی که آلت جنسی همسرش را می بوسد، پرسید. فرمودند اشکالی ندارد(وسائل‏الشیعه ج : ۲۰ ص : ۱۱۱)     

زال هر زنی مستلزم شراط خاصی است. گاهی مستلزم کارهایی که به ظاهر بی معنا وخنده آور جلوه می کند؛ امّا تا جایی که ممکن است وممنوعیتی از جهت شرعی واخلاقی ندارد، باید در تأمین آن ها کوشید وبه خواسته های آن توجه کرد

کلیتوریس (خروسه، چوچوله) عضو کوچکی از دام تناسلی زن می باشد که سلول های عصبی بسیاری در آن جمع شده است. کلیتوریس در قسمت فوقی لب های خارجی وبالای دهه مجرای ادرار قرار گرفته و داخل مهبل نیست. این دام به دلیل دارا بودن سلول های عصبی زیاد، بسیار حساس است لذا زیر یک پوشش پوستی  نازک به نام پوشش کلیتوریس(خروسه ، چوچوله) قرار گرفته تا از تحریک مسقیم و مستمر آن در شرایط طبیعی جلوگیری شود. تحریک کلیتوریس در آمیزش ، بسیار لذت گیزبوده و زن را به ارگاسم می رسد. به عبارت دیگر، کلیتوریس دام ارگاسمی زن می باشد. (راز های موفقیت در رابطه جنسی ، ص۷۱).

در دو حدیث فوق امام (ع) ضمن تأیید تحریک کلیتوریس (خروسه ، چوچوله)، یک حکم کلی صادر می کنند که اگر زن و مرد باهر یک از اعضای بدن یکدیگر بازی و یا لمس کنند و لذت ببرند، جایز است.

 

زال هر زنی مستلزم شرایط خاصی است .گاهی مستلزم کارهایی که به ظاهر بی معنا وخنده آور جلوه می کند؛ امّا تا جایی که ممکن است و ممنوعیتی از جهت شرعی واخلاقی ندارد، باید در تأمین آن ها کوشید و به خواسته های آن توجه کرد؛ البته توجه کردن به خواسته های آن به معنای احتیاط کاری وشرمساری و تعارف نیست که زن ومرد همند عبور از در اتاق یا سالنی به یکدیگر تعارف کنند. رابطه جنسی می زن و مرد باید به گونه‌ای صریح باشد که آن بدون تعارف به نهایت لذت جنسی بیندیشند. دیشیدن به نهایت جنسی نه تنها خود خواهی نیست، بلکه یک نوع فداکاری است (همسر سازگار ص۳۲۵، داگمار اوکر، زندگی موفق زناشویی وجنسی با همسر خود، ترجمه قدیر گلکار ص۲۹۱).

 

نقاط حساس بدن ، نقاطی هستند که به تحریک های دستی و نوازش ها به شدت واکنش نش  می دهند. علاوه بر پست ها و دام های جنسی که حساسترین دام های بدن می باشد، لاله گوش، پشت گردن، زیر بغل، گشت و دستها، باسن و قسمت‌های داخلی رها، اطراف مخرج، پشت زوها، مچ پا و ساقها، کف وگشت پا نیز دیگر دام های حساس بدن را تشکیل می دهند. باید این قسمت ها را به آرامی نوازش و تحریک کنید. نوازش قسمت های مذکور قبل و در طول آمیزش، می تود شما را برای شروع نزدیکی کاملاً آماده نماید(راز های موفقیت در رابطه جنسی، ص ۱۱۲).

همسر

در این مرحله (آمادگی)، در صورتی که نقاط شهوی و محرک جنسی زن نیز به وسیله شوهر او خوب تحریک شده باشد، از ابتدا و قبل از دخول، غدد برتلن وغدد اسکن شروع به ترشح می کنند که در تمام مراحل جماع ادامه دارد. این ترشحات باعث سهولت دخول آلت در مرحله بعدی می گردد(دستنی های زناشویی دکتر محمد مهدی موحّدی ،۱۳۸۷،ص۱۹۰). 

حواسی چون حس دیداری و حس بساوایی در این مرحله نقشی غیر قابل کار دارند. به زب دیگر، مهارت های پیشنوازی جنسی زوجین در این مرحله کار آرایی محسوس دارد. طرفین باید با اعمال کردن مهارت‌های مقاربتی خویش هر چه بیشتر طرف ارتباطی خود را تحریک کنند. این تحریکات نهایتاً سبب تقویت میل جنسی شده و سرجام زوجین در آسته مرحله سوم (ارگاسم ) قرار می گیرند. مرد کارد و با تجربه به کسی گفته می شود که ارگاسم خود را مهار کرده و آن را با اوج لذت جنسی زن هماهنگ سازد (دستنی های جنسی آکسفورد، ترجمه بهزادرحمتی،ص ۹۵).  

 

خوشبویی وتمیز بودن برای همسر

در فرهنگ غنی اسلامی، همطور که مرد دوست دارد زنش به خودش برسد، مرد هم باید خودش را برای همسرش زیبا و دلپسند نماید.

در دو حدیث زیر دقت نمایید ائمه ما چگونه خودش را برای همسرش می آراستند:  

عده ای خدمت امام باقر علیه السلام رسیدند و دیدند که ایش موی خود را خضاب مشکی ( رنگ ) کرده د . علت این کار را از امام پرسیدند : حضرت فرمود: من همسرم را دوست دارم و خود را برای آنها آرایش و زینت کرده ام . ( الکافی ج : ۶ ص : ۴۸۱).

 

حسن بن جَهم می گوید: امام کاظم را دیدم که خضاب کرده بود. با تعجب پرسیدم: آیا خضاب کرده اید؟ حضرت پاسخ دادند: آری. اصلاح و زینت مرد، عفت زن را افزایش می دهد و زن به سبب ترک اصلاح مرد به فساد کشیده می شوند. آیا تو دوست داری زن خود را به حالتی مثل خود که اصلاح را ترک کرده ای، ببینی؟ گفتم:نه فرمود نکته همین است و او نیز همین طور است.(الکافی ج : ۵ ص : ۵۶۸).

وقتی مرد به خودش نرسد ، ژولیده و نامنظم باشد ، احتمال حراف همسرش وجود دارد !

امام صادق(ع) از پدرش نقل می فرماید : به تحقیق زن بنی اسراییل به خاطر آن که همسرش اصلاح نمی کردند ، از عفت و پاک دامنی به فجور و فحشاء مبتلا شدند ، همسرت هم چیزی را از تو می خواهد که تو از او می خواهی.

( بحارالأنوار،ج ۷۶ ، ص  307 ) .

 

تخصصی بخش خواده تبی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>