چگونه متوجه شویم کسی را که برای تخاب کردیم گرم مزاج یاسردمزاجه؟منظورم قبل ه

  1. قبل از شناخت این موضوع خیلی سخته ولی به طور کلی سهای سبزه گرم تر از بقیه هستند. ولی تو دور عقدبستگی این موضوع رو ظرف همون یک ماه اول کامل میفهمی!
    (البته بعضی معتقدند چشم افراد میز ش ه و ت اونها رو نشون میده)

  2. محل زندگی خیلی تاثیر داره مصلا کسی که تو بوشهر میشینه معمولا طبع گرمی دره ولی کسی که تو شمال زندگی میکنه معمولا طبع سردی داره . یا اینکه گفته شده افراد سادات طبع گرمی دارند و حتما باید با یه فرد ه طبع سردی داره کنه .
    البته ممکن که بعضی افراد هم این طور نباشند

  3. باتشکر از پاسخ های شما دوست اگ آدم گرم مزاج باگرم مزاج وسرد مزاج باسرد مزاج کنند بایکدیگر سلوک دارند و زندگی آرومی خواهند داشت پس بهتره قبل درموردش تحقیق کنید تا درزندگی مشترک دچارمشکل نشوید نشه هادر خم ها:رنگ پوست تیره تر گرم مزاجتر وهرچه سفیدترسرد مزاج تر-خم ها هرچه چاقترسرد مزاجتروهرچه لاقرتر گرم مزاجتر-کسی که به غذاهای چرب تمایل دارندسردمزاج تر-خم هایی که درهفته حداقل سه بار تمایل ب دارندگرم مزاجند-خم های سیده معمولا گرم مزاجند-هرچه به طرف جنوب کشور برویم گرم مزاجتر وهرچه به سمت شمال سردمزاجترو……..

  4. چیزی که من توی کتاب خوندم اینه که کسی که به غذاهای گرم و شیرین بیشتر علاقه دارن و پر هیج مطلبی رو تعریف میکنند گرم مزاج هستند و کسی که غذاهای سرد و شور و ترش رو خیلی دوست دارند سرد مزاج هستند . البته در ۹۰ درصد موارد . خم های سیده هم گرم مزاج هستند . من خودمم سید هستم و اینو دیدم . در خلق و خوی ادم ها نیز میشه اینو تا حدودی فهمید .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>