1. والا از نظر خودم برای بچه های کمتر از ۲ سال عیبی نداره ولی اگه محرم باشین یعنی زن و شوهر عیبی نداره ولی خوب نمی کنی بخوری مریض می شی

  2. خدا برای شما نعمت های خوراکی بهتر و لذیذ تری قرار داده سعی کنید از آنها استفاده کنید و شیر را برای فرزند دلبندت بگذارید که قادر به خوردن چیز دیگری نیست .

  3. اگه خیلی همسرتونو دوست دارید .بخورید ولی برای فرزندت هم مقداری باقی بگذارید تا گرسنه نمد .موفق باشید.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>