آیا نزدیکی با همسر در شبهای شهادت ائمه گناه دارد ؟

6 دیدگاه برای “آیا نزدیکی با همسر در شبهای شهادت ائمه گناه دارد ؟”

  1. خیر ، ولی بهتر است در این شبها ، از لهو و لعب بدور باشیم و به عبادت و سوگواری بپردازیم ، و اگر خوف به گناه افتادن وجود دارد به نزدیکی بپردازیم و حواسم باشد تا این کار به صورت شادی کردن در نیاید و این مصیبت را فراموش نکنیم

  2. شادی کردن در روز های شهادت اشکالی ندارد ولی میگویند که به احترام آنها شادی نکنید که زیاد است افرادی که در چنین روز هایی حتی میکنند ولی به احترام آنها جشن نمیگیرند حال چه رسد به نزدیکی با شوهر که خود یک کاری مقدس است و ثواب هم دارد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.